Inovecká chata

Webkamera

webkamera

Webkamera

Kliknutím na ikonu webkamery sa Vám zobrazí prihlasovacie okno pre spustenie kamery.

Zadajte
meno: admin
heslo: admin